Điều dưỡng​

  • Du học cho vay học phí (điều dưỡng)
  • Trả dần khi sang Nhật đi làm thêm
  • Được hỗ trợ học phí một phần.
  • Có nhiều học bổng trong quá trình học tại trường tiếng và trường chuyên môn.
  • Được nhận lương làm thêm 11-12 man.
Điều kiện:

Học điều dưỡng thi chứng chỉ đòi hỏi năng lực tiếng và quan trọng là kính già yêu trẻ.

Chi phí đi và địa điểm :
  • Phí hồ sơ chọn gói 70 triệu.
  • Tokyo – Osaka. Rất nhiều viện lớn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *