duhoc coumyou

Du học báo​

duhoc coumyou
Chi phí khi đi:
  • Phí hồ sơ chọn gói 70 triệu.
  • Phí quản lý bên Nhật 7.5 man
  • Được miễn học phí
  • Được miễn ký túc xá (chi phí sinh hoạt, điện nước ga tự chi trả)
  • Được nhận lương làm thêm 10 – 11 man.
  • Địa điểm: Tokyo và xung quanh, phụ thuộc vào phân phối của Tập đoàn.

Điều kiện
  • Có bằng lái xe máy. Tính đến ngày nhập cảnh 3 tháng trở lên phải thi được bằng.
  • Hộ chiếu làm trước 3 tháng tính đến ngày nhập cảnh.
  • Cọc 15 man sau khi tốt nghiệp trường tiếng sẽ trả lại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *