coumyou

Du học 1 năm chuyển Tokutei kaigo​

Được miễn học phí.
Được miễn ký túc xá (chi phí sinh hoạt, điện nước ga tự chi trả).
Được nhận lương làm thêm >10 man. (10-12man).

Du học 1 năm chuyển Tokutei kaigo​ Read More »